Filipino Instititute
Contact Us

Main Branch - Al Quoz Located inside
SitesPower Training Centre, Dubai,
Dubai, United Arab Emirates

056 113 0989

 

Branches
  1. Sharjah
  2. Rigga
  3. Abu Dhabi

Coming Soon:

  1. Burjuman

 

Send us a message

Layunin ng Filipino Institute ay magbigay ng makabagong edukasyon sa aspeto ng kakayahan, talenton at kaalaman sa ibat ibang larangan upang makasabay sa makabagong teknolohiya. Makatulong sa Kabayan upang matuto at magbukas ng higit na magandang oportunidad sa kasalukuyang propesyon at pang hinahatrap tungo sa matagumpay na pag-unlad.

Ang Filipino Institute ay isang instusyong binuo upang magbigay ng dekalidad na edukasyon para sa kapwa Filipino sa abot-kaya at risonableng halaga.

Ang kultura ng Filipino Institute ay isang sistema ng mga pagpapahalaga, paniniwala, at saloobin na hugis at namamahala sa kabuuang imahe nito. Ang kultura ay natutukoy sa pamamagitan ng mga organisasyon mula sa itaas hanggang sa ibaba at sa mga susunod pa.

Kami tukuyin ang ating kultura sa pamamagitan ng pitong mga prinsipyo “core-operating” na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng aming pagpaplano. Habang hindi ang mga alituntuning ito sa kanilang mga sarili tukuyin ang isang diskarte, isang matagumpay na plano ay nangangailangan ng pagsunod sa mga ito.

Kilalanin ang aming institustyon, layunin at ang mga taong nasa likod nito na nagsisilbing inspirasyon sa Kabayan tungo sa dekalidad na edukasyon.

top
Copyright FILIPINO INSTITUTE 2016. All rights reserved
Sign up for our Newsletter

Subscribe!